4. PROCES

  • Dobierzcie się w grupy 3 - 4 osobowe i wybierzcie lidera grupy. 
  • Załóżcie witrynę dla swojego WebQuestu (szczegóły znajdziesz tutaj), tam będziecie publikować efekty waszej pracy.
  • Pobierzcie i wydrukujcie kartę projektu (jedna karta do jednego zadania, dlatego warto od razu ją powielić). Posłuży Wam ona do opowiedzenia, jak pokonywaliście wszystkie trudności (m.in. związane z pracą w grupie), przyda się także podczas oceny poszczególnych zadań.
  • Wykonane ZADANIA opublikujcie na grupowej witrynie WebQuestu - każde ćwiczenie w swoim opisie zawiera informację o tym: co i w jakiej formie należy udostępnić on-line. 
  • Pamiętajcie o terminach ustalonych w kontrakcie. Niedotrzymanie terminu wpływa na końcową ocenę projektu. Sprawdźcie kryteria oceniania w zakładce EWALUACJA. 
  • Prezentacje kolejnych części WebQuestu odbędą się w plenerze lub w budynku szkoły (w zależności od zadania).