1. TEMAT

FOT: Wikimedia Commons
Jak człowiek poznawał Wszechświat

Ten WebQuest jest przeznaczony dla uczniów klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.
Jest to interdyscyplinarny projekt: może być prowadzony równocześnie na lekcjach matematyki, fizyki, historii, języka polskiego, geografii, TI oraz na przedmiotach artystycznych.